Wat is betersamenleven.nl?

De toekomst is nu

Betersamenleven.nl is een persoonlijke maatschappelijk georiënteerde website. Je treft interviews, podcasts en artikelen aan, die ik zelf heb gemaakt of geschreven. Ook vind je hier documentaires en reportages die ik erg sterk vind en belangrijk om vooral meer reclame voor te maken. Zodat meer mensen ernaar kunnen kijken. En over dit maatschappelijke materiaal kunnen nadenken. Het dient allemaal ter inspiratie voor ander gedrag of nieuwe inzichten. Met als doel om bij te dragen aan een betere samenleving. Dit is een samenleving waar we naar elkaar omkijken en verantwoordelijkheid nemen voor onze natuurlijke omgeving en ecologische hulpbronnen. 

klimaat verandering

Voor ondersteuning bij intermenselijke en maatschappelijke thema's neem contact op