Over

We moeten als burger iets doen

Mijn naam is Gérard Roseval. Ik ben van Surinaamse origine en van huis uit Cultuur- en Godsdienstpsycholoog.  
De afgelopen jaren ervaar ik onze samenleving als zelfzuchtiger en botter. Ook lijken veel lessen die door Corona geleerd kunnen worden vervlogen. Mensen wekken de indruk op de oude voet door te willen gaan.

Zorgen
Ik ben één van die burgers die zich daar zorgen over maakt en het gevoel heeft iets te moeten doen. Eraan bijdragen dat de verruwing afneemt. Dat polarisatie vermindert. Dat we juist meer naar elkaar omkijken, in plaats van alleen op onszelf gericht zijn. Dat we kritischer naar onze consumptiepatronen kijken. En respectvoller met de natuurlijke omgeving omgaan.

Gesprekken
Daarom initieer ik gesprekken over lastige maatschappelijke thema’s zoals: racisme, inclusie, veiligheid en klimaat.
Ik probeer deze te voeren met zoveel mogelijk verschillende “soorten” mensen. Dus ook met mensen die vanuit een andere achtergrond en manier van denken naar onze maatschappelijke vraagstukken kijken. Doel is om ons burgers dichter bij elkaar te brengen. En gezamenlijk onze problemen op te lossen.

gérard roseval