De toekomst is nu

No lessons learned?

Polarisatie en verruwing
Onze samenleving polariseert. We zien dit terug in het politieke debat; de manier waarop bewindslieden elkaar de maat nemen en verantwoordelijkheid ontduiken. Op sociale media; mensen die om het minste geringste worden afgemaakt. Groepen die een parallelle werkelijkheid insinueren.
Onze samenleving wordt in mindere mate een omgeving waar verschillen welkom zijn en geborgenheid vanzelfsprekend is.

Black Lives Matter
In 2020 stond racismebestrijding hoog op de agenda. Het moest eindigen. Voor veel mensen waren deze geluiden herhalingen van zetten en wéér momentum gedreven.
Nu, een periode na de moord op George Floyd, lijkt dit onderwerp een stille dood gestorven. Genomen maatregelen schijnen voor de zoveelste keer handelingen van incident bestrijding te zijn geweest. Als doekjes voor het bloeden.  

Milieu 
Deze reactieve aanpak lijkt voor een deel te wijten aan Corona. Alleen: we zien op meerdere gebieden dat de overheid er niet op gericht is om problemen fundamenteel aan te pakken. Burgers ook niet overigens. Sociaal economisch gezien betekent dit dat we na elke crisis, weer vervallen in oud gedrag. Denken en doen zoals we gewend waren. Op het gebied van samenleving en milieu zijn huidige regeringsleiders in elk geval niet bereid, om verregaande maatregelen te treffen.  

Toenemende initiatieven
De groep mensen die zich wel verantwoordelijk maakt om andere geluiden te laten horen en alternatieven te bieden wordt groter. Ook in het bedrijfsleven worden steeds meer maatregelen getroffen om onze aarde te sparen en iets als kinderarbeid bijvoorbeeld, tegen te gaan. Ook verschijnt er meer verdiepend en informatief materiaal over relevante maatschappelijke onderwerpen. Denk aan documentaires, reportages, en allerlei vormen van lectuur. We worden er steeds meer toe aangezet om met een andere bril naar onze samenleving te kijken.  

De toekomst is nu
Deze ontwikkelingen zijn positief te noemen.  Op de oude voet doorgaan leidt immers tot afbraak en teloorgang.
Dus deel materiaal dat aanzet tot nadenken. Betrek anderen bij thema’s die jou bezighouden. Voer gesprekken over onderwerpen die actueel zijn. Zet je er op jouw eigen manier voor in. De toekomst is nu.

blm demo amsterdam
vervuiling
opwarming aarde