Hersenspinsels

Artikelen uit eigen doos

De kern van dit stuk houdt verband met het inzicht dat onze herkomst, zowel persoonlijk als cultureel nog in ons voortleeft. Ook waar het gaat om pijnen die door generaties heen zijn geleden. Dit zorgt ervoor dat pijnlijke gebeurtenissen in het heden, raken aan die onderliggende ervaring. Ervaringen van tekorten op persoonlijk, maatschappelijk en hiërarchisch niveau. In deze context is het de opdracht van ons 5% rijken om bewuster te zijn van onze positie van macht en welvaart, die we hebben. Ten opzichte van anderen in binnen en buitenland. Nog noodzakelijker is het om te beseffen, dat onze vanzelfsprekende welvaart slechts voor een klein deel onze eigen verdienste is. 

luxe
transformatie

Transformatie & Filosofie

Als begeleider blijf ik puzzelen over hoe veranderingsprocessen bij mensen werken. Wanneer komt iemand tot de keuze grondig met innerlijke blokkades aan het werk te gaan? En als iemand eenmaal zover is gekomen, wat wordt dan feitelijk van hem gevraagd? De weg van transformatie is niet eenduidig. De principes die eraan ten grondslag liggen mogelijk wel. Transformatie lijkt een spirituele reis te zijn, waarin een individu zich in toenemende mate richt op het hogere. Op iets dat groter en relevanter is dan hijzelf. 

Route van Voldoening

We proberen in toenemende mate elementen uit de oosterse filosofie te integreren in ons westerse leven. Alleen vraagt deze niet-westerse zienswijze van ons een totale omslag in ons denken, voelen en handelen. We zullen bijvoorbeeld nooit arrivé zijn in dit aardse leven. En ook zullen we niet continu harmonie en welzijn ervaren. Terwijl we hier als westerlingen voortdurend naar streven. Het leven zal een stuk lichter, rijker en draaglijker zijn, wanneer we onze perceptie van
maakbaarheid en controle serieus (leren) relativeren. 

voldoening
zijn

Overgave aan Zijn

Dit stuk gaat uit van het individu dat met zijn persoonlijkheid en kwaliteiten streeft naar optimaal functioneren. En hiermee het optimale wil bewerkstelligen. Doel hiervan is om in beginsel zelf voldoening te ervaren. Vanuit de persoonlijke kwaliteiten die versterkt worden door rust, een goede gronding en vrijelijke doorstroming van energie in het lichaam, is het individu werkelijk in staat om zich vanuit de eigen basis te relateren aan anderen. De cirkel van verbinding met anderen en het andere wordt groter naarmate de fysieke gronding en afstemming met de directe en indirecte omgeving toenemen. De basis van optimaal functioneren ligt dus in de afstemming van het individu met zichzelf.

De Corona pandemie duwt tegen onze zekerheden aan. We kunnen er van alles van vinden of over denken, maar de onzekerheid over hoe het (op termijn) zal uitpakken in onze privé situatie, onze samenleving, Europa en de wereld, geeft een unheimisch gevoel. Het zet onze overleefknop aan, want door onzekerheid dreigt er gevaar. Alleen hebben we nu met een soort gevaar te maken, dat we tot nu toe vooral in Hollywood films voorgeschoteld kregen. We hopen met z’n allen dat het allemaal meevalt en overwaait, zodat we ouderwets kunnen blijven consumeren. Het koopkrachtmodel is een dwingend model, waarbij productie, vernieuwing en verleiding aan de basis staan. Zodat de machine van economische welvaart kan blijven draaien. De mensheid heeft dieper ingrijpende gebeurtenissen nodig om tot bereidheid van verandering te komen. Het visieloze management van onze leiders helpt hier niet bij.  

vervuiling